Międzynarodowa sesja naukowa

Po inscenizacji Bitwy - zaplanowana została otwarta sesja naukowa. Jej termin został ustalony na 25-26 wrzesień. Zorganizowanie powyższego spotkania ma na celu rozpropagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  i wymianę wiedzy z tego zakresu. Konferencja przewidziana jest w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Program Sesji Naukowej  „250-lecie bitwy pod Kunowicami“

Pierwsza część, 25 września 2009 r. EUV Viadrina,

Auditorium Maximum, Sala AM 03, ul. Logenstraße 2

10.00 – 10.15     Powitanie

10.15 – 11.00     PD Dr. Reinhard Blänkner (EUV): Globalny kontekst przyczyn i skutków bitwy kunowickiej“


11.00 – 11.45    Dr. Martin Rink (MGFA Potsdam): Teatr działań wojennych na wschodzie: Operacje militarne trzech potęg – Prus, Austrii oraz Rosji aż do katastrofy pod Kunowicami 12 sierpnia 1759 r.“


11.45 – 12.00    Przerwa na kawę

12.00 – 12.45    Dr. Robert Kisiel (Wrocław): Armie bitwy pod Kunowicami - pruska, rosyjska i austriacka“


12.45 – 13.30    Jannis Wagner (EUV): ´Statystyczny´ żołnierz pruski w XVIII wieku: prezentacja sylwetki przeciętnego żołnierza pruskiego“

13.30 – 14.30    Przerwa obiadowa


14.30 – 15.15    Prof. Dr. Janusz Karwat (WSNHiD Poznań): Wielkopolska jako baza zaopatrzeniowa dla armii rosyjskiej w kampanii 1758 i 1759“


15.15 – 16.00    Dr. Manfred Stürzbecher (Berlin)  „Opieka medyczna w XVIII wieku: armia oraz ludność cywilna“


16.00 – 17.00    Ewentualna dyskusja / dodatkowe pytania

 

26 września 2009 r.

Druga część sesji naukowej – Collegium Polonicum

Mała Aula

10.00 – 10.15    Powitanie

10.15 – 11.00    Jakub Wrzosek (KORBIDZ Warszawa): Pole bitwy jako miejsce badań archeologicznych“

11.00 – 11.45    Dr. Grzegorz Podruczny (CP): Obóz warowny wojsk rosyjskich i fortyfikacje polowe“

11.45 – 12.00    Przerwa na kawę

12.00 – 12.45    Joachim Schneider (Frankfurt/Oder): „Kunowice w 1945 roku“


12.45 – 13.30    Prof. Dr. Werner Benecke (EUV): Obraz bitwy kunowickiej w pamięci rosyjskiej i niemieckiej“

13.30 – 14.30    Przerwa obiadowa

14.30 – 15.15    Prof. Dr. Lothar Jordan (Kleist-Museum Frankfurt/Oder): ´W jakim stopniu ginący wojownik staje się nieśmiertelnym poetą!´. Wpływ bitwy kunowickiej na recepcję Ewalda von Kleista”
ok. 15.15    Przejazd autobusem do Kunowic

 

 

WSTĘP WOLNY, DLA KAŻDEGO CHĘTNEGO!

WSZYSTKIE REFERATY BĘDĄ TŁUMACZONE!

 

 
Copyright © Bitwa pod Kunowicami | 2008 - 2012


Powered by Joomla!®. Designed by: top free web hosting vps servers Valid XHTML and CSS.