Sezon 2010

2010 rok przyniósł zespołowi badawczemu wiele ciekawych odkryć, dzięki którym znacznie wzbogaciła się nasza wiedza o przebiegu kunowickiej batalii. Badania archeologiczne zostały przeprowadzone w lipcu, a ich głównym kierownikiem był Jakub Wrzosek (NID Warszawa). W badaniach byli zaangażowani również: Grzegorz Podruczny (Collegium Polonicum UAM), Michał Bugaj (NID Warszawa), Jerzy Strzelecki, a także Andrzej Kazana.

 

W trakcie eksploracji terenu zespół badawczy odnalazł ponad 380 zabytków, które w olbrzymiej większości można powiązać z bitwą pod Kunowicami. Najliczniejszą grupą zabytków były ołowiane pociski do broni strzeleckiej, które były jednym z rodzajów amunicji używanej w czasie bitwy. Udało się znaleźć aż 249 kul różnego kalibru. Znaleziono także 78 fragmentów umundurowania wojskowego, co stanowiło mniejszą grupę odnalezionych zabytków. W większości były to guziki. Jednakże udało się znaleźć również większe przedmioty, takie jak fragment rosyjskiej czapki grenadierskiej, co niewątpliwie stanowiło bardzo ciekawe odkrycie. Warto także powiedzieć o najmniej licznej, bo składającej się jedynie z 17 obiektów grupie, jakimi były obiekty powiązane z artylerią. Elementami, które występowały tu najczęściej były kule kartaczne. Udało się odnaleźć również rosyjski granat haubiczny, który mimo upływu czasu zachował się w doskonałym stanie, wraz z drewnianym zapalnikiem i uszczelniającymi go konopnymi pakułami. Obiekty te udało się zabezpieczyć dzięki przeprowadzonej konserwacji.

 

Najważniejszym zabytkiem sezonu 2010 był szkielet rosyjskiego grenadiera, który poległ w trakcie bitwy kunowickiej. Znalezione szczątki nie zachowały się w dobrym stanie, jednak to wystarczało, by można było przeprowadzić analizę antropologiczną i rozpoznać sposób ułożenia ciała. Niestety kręgosłup, miednica oraz łopatki uległy prawie całkowitemu rozkładowi, dlatego też ich eksploracja okazała się niemożliwa. Analiza antropologiczna wykazała, iż zmarły był drobnej budowy mężczyzną w wieku 40-50 lat i wzroście ok. 1,65m. Układ szkieletu wskazywał na ułożenie ciała na plecach w pozycji wyprostowanej z rękami lekko zgiętymi w łokciach. Na fragmencie kości czołowej widoczne były ślady uderzenia ostrym narzędziem. Dalsze badania wykazały, iż nie była to przyczyna śmierci grenadiera. W prawej łopatce tkwiła zniekształcona na skutek uderzenia ołowiana kula. W bezpośrednim otoczeniu szkieletu oprócz pocisku znaleziono 23 guziki lub ich destrukty, fragmenty czapki grenadierskiej, żelazną kulę kartaczową, 2 kule ołowiane, a także fragment szklanej butelki. W sumie na tym niewielkim obszarze znaleziono około 40 przedmiotów.

 

Układ szkieletu i znalezionych obok przedmiotów, brak czytelnej jamy grobowej oraz bardzo płytkie zaleganie szkieletu sugeruje, iż poległy nie został pochowany, lecz ograbiony i porzucony bezpośrednio na polu bitwy. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza ofiara bitwy, którą udało się odnaleźć.

Znalezione zabytki zostały przekazane Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
Copyright © Bitwa pod Kunowicami | 2008 - 2012


Powered by Joomla!®. Designed by: top free web hosting vps servers Valid XHTML and CSS.