Sezon 2009

Badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami, sezon 2009

W dniach 22-26 czerwca przeprowadzono badania archeologiczne na terenie tzw. Młyńskich Wzgórz.
W prace zaangażowanych było 27 osób, w tym:
Grupa 22 studentów Collegium Polonicum, kierunku Gospodarka Przestrzenna,
dr Grzegorz Podruczny, pracownik naukowy Collegium Polonicum,
Pani Agnieszka Niemirka i pan Jakub Wrzosek, archeolodzy i  pracownicy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
Wolontariusze pan Andrzej Kazana i pan Jerzy Strzelecki.


W trakcie trwających 5 dni prac wykonano 4 wykopy sondażowe oraz przeprowadzono poszukiwania przy użyciu wykrywaczy metalu.

Wykopy sondażowe przyniosły potwierdzenie, że wały ziemne zlokalizowane na terenie Młyńskich Wzgórz są reliktami umocnień polowych z czasów bitwy pod Kunowicami. Wynika to tak z profilu, jak i z kilku znalezionych w nich zabytków.
W poszukiwania przy użyciu wykrywaczy metalu zaangażowanych było 3 dwuosobowe ekipy. Mimo długiego okresu poszukiwań udało się znaleźć jedynie 56 zabytków metalowych. Na liczbę tą składają się w większości pociski – różnego kalibru kule muszkietowe oraz ołowiane pociski artyleryjskie – tzw. kartacze. Znaleziono także kilka guzików wojskowych. Stosunkowo niewielka liczba znalezisk jest spowodowana wcześniejszymi, nielegalnymi eksploracjami tego terenu. W trakcie poszukiwań natrafiono bowiem na liczne ślady po takich eksploracjach. Mimo to również ta część badań zakończyła się powodzeniem. Udało się trafić na skupisko zabytków metalowych (głównie ołowiane pociski kartaczowe), które jest, śladem po ostrzale rosyjskim skierowanym przeciwko pruskim kolumnom szturmowym z pierwszej fazy bitwy.

Wyniki badań zostaną przedstawione publicznie przez kierownika badań, pana Jakuba Wrzoska, w postaci referatu na międzynarodowej sesji naukowej poświęconej bitwie pod Kunowicami, w dniach 25-26 wrzesień.

Tegoroczne badania archeologiczne nie odbyły by się bez przychylności i pomocy Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Barbarze Bielinis-Kopeć, Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

 
Copyright © Bitwa pod Kunowicami | 2008 - 2012


Powered by Joomla!®. Designed by: top free web hosting vps servers Valid XHTML and CSS.